Normer - en pedagogisk utbildning för vårdpersonal

Visst är det bra att vården på NÄL ges utifrån ett personcentrerat synsätt med en ambition om jämlik vård till alla!

Det är trots allt vanligt att bära på olika fördomar, uppfattningar och attityder till olika personer och grupper. Det bygger på att samhället har normer som pekar ut det normala och det avvikande. Detta kan hindra oss från att se patienter som personer, vilket gör att vården riskerar att bli ojämlik.

Högskolan Väst ger under vårterminen 2019 en kurs om normer, bemötande och pedagogiskt förhållningssätt i vårdarbete. Den omfattar 7,5 högskolepoäng, vilket innebär 25 % studietakt över hela terminen. Den genomförs på webben, vilket innebär att du själv kan styra över hur du planerar dina studier.

Är du intresserad av att fördjupa dig kring normer som är kopplade till olika grupper av människor, och bli medveten om dina egna normer, anmäl dig till vår kurs! Kursen kommer att ge dig…

  • Kunskap om hur normer kan påverka den vård du ger
  • Medvetenhet om dina och samhällets olika normer
  • Pedagogiska redskap för att arbeta normmedvetet

Vi kommer med mer information under hösten!

Elisabeth Dahlborg Lyckhage elisabeth.dahlborg.lyckhage@hv.se
Ellinor Tengelin ellinor.tengelin@hv.se

Senast uppdaterad: 2018-08-28 13:13