Lunchseminarium om digitalisering av vårddata 24 maj