Kursavslutning i Vetenskapligt Förhållningssätt 11 maj 2017

På kursavslutningen presenterade kursdeltagarnas litteraturstudie. De opponerade även på varandras rapporter. Årets kurs hade 23 deltagare från olika delar av vården områden: allmänmedicin, hud, infektion, öron-näs och hals och AnOpIVA.

Från NU-sjukvården examinerades:
Helena Kolberg, Infektionskliniken: ”Hur har införandet av barnvaccin mot pneumokocker påverkat incidensen i invasiv pneumokocksjukdom?”

Jenny Gustafsson, AnOpIVA: ”Peroperativ risk vid icke hjärtkirurgi hos patienter med hypertrofisk kardiomyopati”.

Hanna Arnell, Infektionskliniken: ”Optimal intravenös behandlingstid vid okomplicerad Staphylococcus aureus bakteremi”.

Ida Martinsson, ÖNH-kliniken: ”Evidens för autoinflation som behanlding mot sekretorisk mediaotit”.

Karl Torell, Hudkliniken: Hårborttagning som behandling för hidradenitis suppurativa”.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18