Kursavslutning 171207

FoU-enheten, FoU-rådet Fyrbodal och Göteborgs Universitet/Sahlgrenska Akademin har under hösten för 7:e gången genomfört en forskarutbildningskurs:

”Utvärdering i kvantitativ och kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvården”, 7.5 hp.

Deltagare har varit doktorander från NU-sjukvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kursansvariga har varit professor Jüri Kartus och professor Ninni Sernert.