Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kurs i Vetenskapligt förhållningssätt 2021

Syfte

Att lära ut ett grundläggande medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt. Efter avslutad kurs ska du kunna förhålla dig vetenskapligt till de kunskaper och metoder som du använder i ditt dagliga arbete, det vill säga bli en kritisk konsument av vetenskapliga rön. Du ska kunna söka, läsa, bedöma och använda existerande medicinsk kunskap som bland annat finns i medicinska artiklar, eller kunna konstatera att sådan kunskap saknas.

Mål

Avsikten är att du ska hinna med kursens alla moment på de schemalagda kursdagarna. För godkänd kurs krävs närvaro på de handledarledda dagarna. Under kursen kommer du att arbeta med en litteraturstudie, som ska redovisas i form av en skriftlig rapport. På slutseminariet ska du göra en muntlig presentation av din litteraturstudie med stöd av PowerPoint-bilder. Du ska även opponera på en annan deltagares litteraturstudie. Resultaten från litteraturstudierna ska vara av en så god kvalitet att de kan komma vårdverksamheterna till nytta.

Kursinnehåll

 • Föreläsningar om olika studietyper, kvalitativa metoder, statistik, etiska frågeställningar, litteratursökning, EBM, etc.
 • Att omsätta en idé eller frågeställning till en forskningsbar fråga.
 • Att fördjupa sig i den vetenskapliga litteraturen som rör frågeställningen.
 • Att genomföra en litteraturstudie enligt vetenskapliga principer, med bakgrund, metod, resultat och implikationer för den egna praktiken.
 • Att kunna redovisa sina resultat i en skriftlig rapport och i muntlig form, samt opponera på en annan kursdeltagares litteraturstudie.

Övrigt

 • Kursen är för samtliga yrkeskategorier.
 • För ST-läkare i allmänmedicin uppfyller godkänd kurs kraven i hela delmål 19 inom SOFSF 2008:17 eller 2015:8 a5, det vill säga på såväl kurs som ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer.
 • Kursen bedrivs i samarbete mellan FoU primärvård Fyrbodal och NU-sjukvårdens FoU-enhet.
 • Litteraturstudien skrivs på svenska språket och de artiklar som används inom kursen är ofta skrivna på engelska. Därför krävs att sökande har goda kunskaper i båda dessa språk för att kunna genomföra kursen inom schemalagd kurstid. Kunskaperna i svenska ska minst motsvara godkänd nivå C1.  Språklig handledning ingår inte i kursen. Om språklig handledning behövs tillhandahålls det av klinisk handledare.
 • Sökande ska ha tillgång till Office 365, "Användartjänst Avancerad" alt. "Användartjänst Lokal", samt kunskap i att använda Word och PowerPoint. 
 • Max antal deltagare är 24 stycken.

Kursavgift

30 690 kr som faktureras och betalas före kursstart. Kurskostnaden inkluderar vetenskaplig handledning, kursmaterial, förmiddags- och eftermiddagsfika, samt lunch på avslutningsdagen.

Kursansvariga

Forskningsledare Bertil Marklund E-post: bertil.marklund@vgregion.se

FoU-koordinator Eva Larsson E-post: eva.yvo.larsson@vgregion.se

Kursadministration E-post: fou.primarvard.fyrbodal@vgregion.se

Ansökan

Ansökan är öppen 15 augusti t.o.m. 15 september. (Länken leder till den regionala kurssidan där "knapp" för ansökan finns nederst på sidan)

Antagningsbesked ges under vecka 42. För de sökande som är ST-läkare kommer prioritering att ske via studierektorer.

Senast uppdaterad: 2020-06-16 11:44