Kurs i Good Clinical Practice

FoU-enheten i samarbete med FoU Primärvården Fyrbodal planerar att vid två tillfällen ge en 1-dags kurs i Good Clinical Practice (GCP) som arrangeras av Gothia Forum.

GCP del 1 – Grundkurs

Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, personer som på olika sätt är involverade i kliniska prövningar m.m.  

Syfte: Ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning

Kursinnehåll: (prel.)

•  Inledning
•  Regelverk vid klinisk prövning
•  Helsingforsdeklarationen
•  ICH-GCP
•  Nationell lagstiftning (etiklagen, LVFS, PUL, 
    biobankslagen, patientdatalagen)
•  Praktisk genomförande av en klinisk prövning
•  Monitorering, audit och inspektion

Kursen gratis, men varje kursdeltagare får själv ordna med ledighet.

Kursen kommer att ges måndag 4 juni på NÄL och 12 juni i Vänerparken, Vänersborg. 

Detta mail vill i första hand inventera hur stort intresset är för att planera för antalet deltagare. Därefter kommer vi att skicka ut en bindande anmälan.

Din intresseanmälan vill vi ha in senast 29 mars

Ninni Sernert
ninni.sernert@vgregion.se
FoU-enheten, NU-sjukvården

Senast uppdaterad: 2018-03-12 12:00