ISTAR (Individual Self-esteem and Transition to Adolescence with Respect)

Den internationella forskningsgruppen ISTAR (Individual  Self-esteem and Transition to Adolescence with Respect) bjuder in dig att delta på vår 3:e internationella ISTAR-konferens i Borås i juni 2017. Du är också välkommen
att sprida din forskning och lämna in ett abstrakt.

Årets tema på ISTAR-konferensen är:
”Möjligheter och hinder för en framgångsrik övergång från barndom till vuxen”

med fyra underteman:
A. Kroppsliga förändringar under övergången från barn till vuxen
B. Psyko-sociala aspekter på övergången från barn till vuxen
C. Existentiella och känslomässiga aspekter på övergången från barn till vuxen
D. Samhällets roll mot familj och vänner

Huvudtalare är:
Per Gustafsson, specialist i barn och ungdomspsykiatri, Professor emeritus i barn- och ungdomspsykiatri vid Linköpings universitet: Transition from childhood to adulthood – ADHD as an example

Hanna Outakoski, fil. dr. universitetslektor på institutionen för språkstudier vid Umeå universitet: The writing of young Sámi during the transition from childhood to adulthood – Reflections about identity and belonging.  

Siv Kvernmo, specialist i barn och ungdomspsykiatri, Professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Norges Artiske Universitet i Tromsö: Indigenous Sami Youth in transition: The path from adolescence to young adulthood.  

Sofie Weijosdotter Pettersson, MSc i Arkeologi, doktorand på institutionen för språkstudier vid Umeå universitet,: To become a Sámi. Ethnicity and identity among children of Sámi immigrants in North America.  

Ronny Gunnarsson, specialist i allmänmedicin, professor i allmänmedicin vid James Cook University i Carins och adjungerad professor i allmänmedicin vid Göteborgs universitet: What constituents success in the transition into adulthood?  

Här kan du läsa allt om konferensen och hitta sidan med
formuläret för att lämna in abstrakt:
www.vgregion.se/ISTAR 

www.istar.ws/conferences/2017-boras-sweden/

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18