Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Informationsmöte på Vinnova i Stockholm den 31 augusti

Har du banbrytande idéer som kan leda till ny kunskap om hur vi kan utveckla ett mer hållbart samhälle? Välkommen på informationsmöte den 31 augusti eller ta del av utlysningen på vår webbplats.

Den 15 juni öppnade Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle
(IHS) som fokuserar på områdena miljö, transport och hållbara städer. Projekten ska bidra till utveckling av ny kunskap som ska leda till betydande samhällsnytta. För att uppnå detta behövs i många fall gränsöverskridande projekt av banbrytande karaktär. För att söka medel krävs minst två projektparter varav en ska vara en forskningsorganisation.

Den 31 augusti, kl 10.00-11.00 är du välkommen till vårt informationsmöte som äger rum på Vinnova i Stockholm.

Anmälan till informationsmöte den 31 augusti

Vad kan man söka för?

De projekt som IHS finansierar ska bidra till kunskapsutveckling som ska leda till betydande samhällsnytta inom områdena miljö, transport och hållbara städer. Exempelvis kan nyttan anges i form av reducerade CO2 utsläpp, ökad tillgänglighet för personer med särskilda behov, minskad kemikalieanvändning eller färre skadade och döda i trafiken.

De projekt som Vinnova finansierar ska bidra till att uppfylla målen i Agenda 2030. Som en del av detta åtagande ingår att skapa en jämställd samhällsutveckling där kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Projekten ska ta fram ny kunskap som:
• bidrar till att utveckla eller öppna upp områden som bidrar till resurseffektivitet och betydande samhällsnytta.
• bidrar till att utveckla och skapa styrmedel, policys och beteendeförändringar som bidrar till stor nytta inom områdena miljö, transport eller hållbara städer.
• kan nyttiggöras i nya tjänster, produkter och processer.

Läs mer om utlysningen Innovationer för ett hållbart samhälle