Inbjudan till hälsoekonomisk och medicinteknisk nätverksträff

                         

 

Tid:                     Torsdagen den 26 januari, 2017, kl. 13-16

Plats:                  Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20

Tema:                 Ordnat införande i Västra Götalandsregionen ur ett 
                               etiskt och hälsoekonomiskt perspektiv

Program

13.00 Inledning
Cecilia Lundmark och Josefine Persson hälsar välkomna

13.10 Ordnat införande av läkemedel och metoder i VGR. En ansats till horisontell prioritering inom hälso- och sjukvård.
Anders Carlqvist, avdelningschef för Vårdens innehåll och kunskap, Västra Götalandsregionen

13.40 Utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården medverksamhetsbaserad HTA (Health Technology Assessment).
Lennart Jivegård, universitetslektor och projektledare vid HTA-centrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset

14.00 Fikapaus och nätverkande

14.30 Etisk analys i samband med ordnat införande.
Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet

15.00 Hälsoekonomi och ordnat införande.
Mikael Svensson, professor i tillämpad hälsoekonomi, Göteborgs universitet

15.30 Paneldebatt med dagens talare och öppen diskussion med auditoriet.
Moderator: Lars Sandman

16.00 Avslutning

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18