Inbjudan till föreläsning 181108

Forskning och utvecklingsenheten (FoU), NU-sjukvården inbjuder till föreläsning för doktorander, forskare, handledare och andra vetgiriga.

Forskningsetik och förebyggande av oredlighet i forskning
- Vad ska man känna till som forskare och som kliniker?

Föreläsare: Björn Rydevik, Ordförande, Rådet för forskningsetik,  Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Datum: 2018-11-08
Tid: 16:30-18:00                                
Plats: Lilla matsalen, NÄL

Uppdatera dina kunskaper om gällande regelverk och principer. Om kraven på medvetenhet om etiska principer. Risker vid hantering av forskningsinformation och grunder för skydd av forskningsinformation.Frågor kring vetenskaplig oredlighet och medvetandegörande av vad som avses med oredlighet i forskning.

Anmälan per e-post till viola.nyman@vgregion.se  senast 181101                                    

Senast uppdaterad: 2018-10-22 13:40