Inbjudan föreläsning 10 mars 2017:

Målgrupp: 

Politiker, chefer och medarbetare inom kommunerna i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen med intresse för ämnet. 

Välkommen på föreläsning 10 mars 2017:

Personcentrerad vård för sköra äldre

En utvärdering av äldrevårdsavdelning (MÄVA) jämfört med vanlig invärtesmedicinsk vårdavdelning med avseende på följande utfall: hälsorelaterad livskvalitet, dödlighet och kostnader.

Niklas Ekerstad, med dr, överläkare Kardiologen NU-sjukvården; Linköpings universitet, berättar om sitt forskningsprojekt med efterföljande diskussion.

 

Datum:

10 mars 2017

Tid:

12:00-13:00 lunch

13:00-16:00 föreläsning   inkl. eftermiddagsfika

Plats:

FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken 15,   Vänersborg

Anmälan:

Anmälan senast den 28   februari 2017 via länk

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=a6a792f714d0 

OBS! Eftermiddagen är kostnadsfri. Vid utebliven plats, som inte avanmälts i tid, sker dock en debitering på 300kr. Återbud lämnas senast den 9 mars.

Mer information om forskningsprojektet ”TREE-studien”hittar duhär.

Dagen är ett samarrangemang mellan Vårdsamverkan Fyrbodal, Fyrbodals kommunalförbund, FoU-Socialtjänst, FoU primärvård och Fyrbodals Hälsoakademi.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18