Grattis Martin Beran till Otostor

Motivering: 2018 års OtoStor tilldelas Martin Beran för hans insats som handledare i den kliniska vardagen hemma i Uddevalla/Trollhätan, men också på andra sjukhus i Sverige, däribland Sunderbyn. Han bidrar genom sin person till ett positivt utbildningsklimat, och är samtidigt en skicklig kirurgisk handledare. På hemmaplan är han känd som en kollega man gärna vänder sig till med knepiga patientfall. Nationellt har Martin Beran arbetat för ST-läkarnas väl, dels som SPUR-inspektör och dels genom mångårigt engagemang i den nationella tjänsteenkäten.
Tack vare sin outtröttliga entusiasm kan han nu lämna över en gedigen stafettpinne av kunskap till nästa generation av öron-, näs- och halsläkare.