Fredag 8:e Mars 2019

13:30-15:30. Jubileumssymposium i hörsalen Ägget, NÄL. Flera personer betraktar NU-sjukvårdens forskningsarbete ur olika perspektiv. Bland talarna kan nämnas:

•Björn Järbur, sjukhusdirektör, NU-sjukvården
•Martin Hellström, rektor, Högskolan Väst
•Jan Kilhamn, FoU-chef hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen
•Jüri Kartus, FoU-chef, NU-sjukvården
•Niklas Ekerstad, forskningsledare, specialist i internmedicin, NU-sjukvården

Sven Kylén, verksamhetsledare Fyrbodals Hälsoakademi, leder samtalet

NU-sjukvårdens personalkör Ägglikören underhåller

Enklare förtäring (mingelmat)

Senast uppdaterad: 2019-02-26 08:46