FoU-enheten uppmärksammar medarbetare

Marcus Lind tilldelas Göteborgs Läkaresällskaps Jubileumspris 2018 till yngre forskare.

Göteborgs Läkaresällskap kommer att uppmärksammas med ett Jubileumssymposium i Sahlgrens aula tisdagen den 6 november 2018 kl. 13:00 – 17:00.