FoU-enheten uppmärksammar medarbetare

Maivor Olsson-Tall, forskningssjuksköterska inom Vuxenpsykiatrin och doktorand vid enheten för allmänmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har presenterat sina forskningsresultat vid en posterpresentation vid Schizophrenia International Research Society 2018 i Florens, Italien den 6 april 2018.