FoU-enheten uppmärksammar medarbetare

Mittseminarium: Helena Vallo Hult

Datum: 19 dec
Tid: 13:00 - 15:00
Plats: Högskolan Väst
Lokal: H 210

Denna händelse är öppen för allmänheten

Helena Vallo Hult, forskarstuderande i informatik med inriktning mot AIL vid Högskolan Väst och anställd vid NU-sjukvården, håller sitt mittseminarium. Avhandlingsarbetet presenteras och diskuteras i sin helhet, till stöd för den forskarstuderandes fortsatta arbete.

Ordförande: Doktor Ann Svensson, institutionen för ekonomi och IT, Högskolan Väst

Diskutant: Professor Hans Rystedt, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs Universitet

Huvudhandledare: Docent Martin Gellerstedt, institutionen för ekonomi och IT, Högskolan Väst

Vill du ta del av underlaget? Kontakta Helena Vallo Hult.

Ingen anmälan.

Välkommen!