FoU-enheten uppmärksammar medarbetare

Fil dr, forskningsledare, leg barnmorska Viola Nyman intervjuas om pågående internationell forskning inom förlossningsvården