FoU-enheten uppmärksammar medarbetare

Överläkare Andreas Samuelsson, kirurgkliniken, NÄL har haft
 en posterpresentation vid Kirurgveckan
Helsingborg 2018. Abstractet vann pris för "bästa abstract - delföreningen SIKT”.