FoU-enheten informerar

Under hösten kommer arbetsstationerna på FoU-enheten att vara begränsade på grund av ombyggnation.