FoU-enheten gratulerar medarbetare

Torsdagen 19:e april kl 1300 avlägger Daniel Vestberg leg läk vid Akutmedicinkliniken medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska
akademin, Göteborgs universitet.

Plats: Arvid Carlsson salen, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.
Tid: Den 19 april kl 1300.
Fakultetsopponent: Kåre I. Birkeland. Professor i Internmedicin, Oslo Universitet, Norge.