FoU-enheten gratulerar medarbetare

Fredagen den 9 februari, klockan 13:00 avlägger, Viktorija Matuleviciene Anängen medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tid: Fredagen den 9 februari, klockan 13:00
Fakultetsopponent: Kerstin Berntorp, adjungerad professor vid Diabetes och endokrinologi Lunds Universitet, Malmö, Sverige