FoU-enheten gratulerar medarbetare

 Välkommen till halvtidsseminarium