FoU-enheten gratulerar medarbetare

Augusti 2017 försvarade Liza Bergström sin avhandling