FoU-enheten gratulerar medarbetare

Fredagen den 22 februari 2019 kl 1000 avlägger Anna-Karin Olsson, leg arbetsterapeut vid Vuxenpsykiatriska kliniken, NU-sjukvården filosofie doktorsexamen vid Karlstads universitet.