FoU-enheten gratulerar medarbetare

 

Fredagen den 7:e december kl 0900 avlägger Stefanos Farfaras leg läk vid FoU-enheten medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska
akademin, Göteborgs universitet.

Plats: Hörsal Arvid Carlsson Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.
Tid: Den 7:e december kl 0900.
Fakultetsopponent: Docent Hans Rahme, Uppsala Universitet, Uppsala.