FoU-enheten gratulerar medarbetare

Fredagen den 28 september avlägger Hans Ek, leg kurator vid BuP Öppenvården, Trollhättan filosofie doktorsexamen vid Umeå universitet.

Plats: Hörsal B, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet
Tid: Fredagen den 28 september 2018, kl 10.00
Fakultetsopponent: Biträdande professor Kerstin Johansson, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet

Avhandlingen ”Psykiatriseringen av skolkaren” baseras på följande delarbeten:

I Ek, H & Eriksson, R (2016)
Diagnos- och behandlingskarriärer inom barn- och ungdomspsykiatrin: En studie av 20 ungdomar som inte går till skolan.
Socialmedicinsk tidskrift, 93(6): 650-658

II Ek, H. Eriksson R & Schnelzer L (2015)
Stödjande samtal som psykologisk behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin (BuP): En intervjustudie av hur kuratorer inom specialistsjukvård använder strukturerat samtal I arbetet med patienter och anhöriga.
Tidskrift for psykisk helsearbeid, 12(3): 206-216

III Ek, H. Isaksson J & Eriksson R (2017)
Professioner, makt och samverkan mellan myndigheter: Socialtjänstens, skolans och BuP:s arbete med ungdomar som inte går till skolan.
Socialvetenskaplig tidskrift, 24(2): 59-77

IV Eriksson R & Ek H (2017)
Psykiatrisering som kulturmönster: Ett utkast till sociokulturella studier av psykisk hälsa.
Tidskrift for psykisk helsearbeid, 14(1): 54-65.