FoU-enheten gratulerar medarbetare

Fredagen den 21 september 2018 kl 0900 avlägger Lotta Selin, leg barnmorska vid Kvinnokliniken, NÄL  filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Plats: Arvid Carlsson, Academicum, Medicinargatan 3
Tid: Fredagen den 21 september 2018 kl 0900
Fakultetsopponent: Professor Ingegerd Hildingsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet