Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskningsanslag Lions Cancerfond Väst 2020

Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2020
Deadline: 29 februari 2020

Bakgrund

Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i västra Sverige, med kort-namnet Lions Cancerfond Väst, har enligt stadgarna ändamålet att i första hand stödja den cancerforskning:

- som är patientnära
- som kan ge bättre diagnostik
- som kan ge effektivare behandlingar
- som kan ge patienter ett mer drägligt liv under och efter en cancer-behandling och som bedrivs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademin samt andra sjukhus och andra sjukvårds- inrättningar i Västsverige. Lions Cancerfond Väst kan också avsätta medel för inköp av speciell forsknings-utrustning eller för cancerforskningen unik apparatur vid nämnda sjukhus.

Vem får söka

Var och en som är knuten till någon sjukvårdsinrättning eller medicinsk forskningsinstitution i Västsverige och har avlagt doktorsexamen eller är antagen som doktorand kan söka anslag ur fonden. Till varje ansökan skall bifogas ett intyg (på särskild blankett) undertecknat av ansvarig klinikchef eller prefekt och sökande.

Ansökan skickas (tillsammans med eventuella bilagor) som bilaga till ett e- mail till forskningsanslag@lionscancerfond.se.

Ansökningen med bilagor kan också skickas med post till fondens vice ordförande under adressen:

Lions Cancerfond Väst c/o Claes I Helgesson Lotsgatan 10, 414 58 Göteborg

OBS: Även om ansökan skickas som bilaga till ett e-mail skall blanketten ”Intyg av klinikchef/prefekt och underskrift av sökande” skickas till adressen ovan i pappersformat med underskrift av både klinikchef/prefekt och sökanden.

Deadline för ansökningar i denna omgång är den 29 februari 2020 (poststämpels datum gäller för ansökningar och intyg som skickas med post).

Läs mer om
Lions Cancerfond Väst riktlinjer för ansökan 2020
Ansökan om anslag från Lions Cancerfond Väst 2020
Intyg klinikchef underskrift sökande - Certificate head of clinic signature by applicant 2020

Senast uppdaterad: 2020-01-08 11:11