Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppdaterad information om coronavirus covid-19

Har du symtom som hosta, andningsbesvär eller feber – undvik besök på sjukhuset. Besöksförbud gäller på samtliga avdelningar. Läs mer på NU-sjukvården samlingssida om coronavirus

Känner du dig orolig, läs på Folkhälsomyndigheten.se eller ring 11313. Behöver du råd vid egen sjukdom, läs på 1177.se eller ring 1177.

FORSKNINGSANSLAG Emelle Fond

Emelle Fond stödjer forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar. Stöd lämnas i första hand till yngre forskare, doktorander och nydisputerade forskare verksamma i f.d. Göteborgs och Bohus län. Stöd kan ges till ett eller flera projekt. Fonden välkomnar ansökningar både från grundvetenskapliga och kliniska projekt inom området. 

Ansökan skall innehålla: Curriculum vitae med publikationslista och uppgift om  aktuell anställning samt kontaktuppgifter (email-adress och telefonnummer). För doktorander skall handledare anges. Övriga erhållna och sökta anslag för projektet. Kortfattad projektbeskrivning (max 5 sidor). Budget för sökta medel. Intyg från prefekt/verksamhetschef om att lokaler disponeras för projektet.

Ansökan ställs till: Emelle Fond, Forskningsenheten plan 2, Centralkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, 416 85 Göteborg. 

Upplysningar lämnas av fondens ordförande Professor Sverker Jern (sverker.jern@gu.se).

Ansökan inlämnas i 1 original och 4 kopior. 

ANSÖKAN SKALL VARA FONDEN TILLHANDA SENAST 15 MARS 2017. 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18