Föreläsning för forskningsintresserade på NU-sjukvården 19/10 kl 1630-1800

Vad är ett konfidensintervall och vad betyder ett p-värde?