Föreläsning för allmänheten 28/9 kl 1800-1930

Forskning och utvecklingsenheten (FoU), NU-sjukvården i samarbete med Bohusläns Museum inbjuder till föreläsning.