FAKULTETSKURSER

E-lärandets juridik

Praktiska juridiska frågor vid digitalisering av utbildningen

Modern informations- och kommunikationsteknik är idag en självklarhet vid universitet, högskolor och andra lärosäten. Digitala lär plattformar, ämnesanpassade applikationer, molntjänster och sociala medier är bara några inslag i dagens utbildningsmiljö.

Den digitaliserade utbildningen väcker en mängd praktiska juridiska frågor. Hur får material på nätet användas i undervisningen? Hur ska den personliga integriteten skyddas? Vilket material blir offentligt?

Under kursen ges en översikt över de centrala rättsreglerna (upphovsrätt, personuppgiftsskydd och offentlighetslagstiftningen) samtidigt som förslag på praktiska lösningar ges. Deltagarna kan ställa frågor om de praktiska problem som de möter på sina respektive arbetsplatser.

NÄR: 8 MAJ och 2 OKTOBER 2017 kl 0930-1630
SEMINARIEAVGIFT: 6 500 kr inklusive frukost, lunch, kaffe, kursdokumentation och bok. Moms tillkommer.
PLATS: Funckens gränd 1, Gamla stan, Stockholm.
ANTAL KURSTIMMAR: 6

ALLA KURSER VT 2017


IT-avtal, 8 mars
Särskilda registerförfattningar för myndigheter, 9 mars
Tvistemålsprocessen II, 10 mars
Offentlighet och sekretess, 15 mars
Redovisningsfrågor – Ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv, 17 mars
Det nya upphandlingsdirektivet och förändringar i LOU, 21 mars
Molntjänster, 22 mars
Insolvensrättsliga praktikfall, 23 mars
Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten, 24 mars
Personuppgiftslagen – praxis, praktik och EU:s dataskyddsreform, 29 mars
Licensavtalsrätt, 30 mars
Upphovsrättslig fördjupning, 3 april
Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet, 4 april
Allmän förvaltningsrätt – fördjupningsdel, 5 april
Avancerad bolagsrätt: förvärvsfinanisering, lån och säkerheter, 6 april
Förhörsteknik, 19 april
Juridiken kring e-förvaltningen – en fördjupning, 20 april
Anti-korruption, 21 april
Att bemöta rättshaveristiskt beteende, 26 april
Statsstöd, 26 april
Migrationsrätt, 27 april
Barnrätt: vårdnad, boende och umgänge – fördjupning, 2 maj
Klarspråk i praktiken (1,5 dagar), 4-5 maj
Från anställd till konkurrent, 5 maj
E-lärandets juridik, 8 maj
Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen, 9 maj
Miljöbalkens efterbehandlingsansvar, 10 maj
Barnkonventionen i brottmål, 11 maj
Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor, 12 maj
Det indirekta besittningsskyddet – uppsägning, medlingsförfarande och tvist, 15 maj
Att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande, 16 maj
Medling i familjemål (1,5 dagar), 17-18 maj
Tvistemålsprocessen III, 19 maj
Modern förvaltningsrätt – ur ett EU-rättsligt perspektiv, 22 maj
Målsägandebiträdets roll och uppdrag, 23 maj
Betaltjänstlagen och elektroniska pengar, 29 maj
Dataskyddslagstiftningen – en fördjupningskurs, 30 maj
Praxis i PMD och PMÖD – en uppdatering, 31 maj
Praktisk bodelning, 1 juni
Att bemöta rättshaveristiskt beteende, 2 juni
Sekretess vid förundersökning, 7 juni
Skattetillägg och den nya lagen om samlad sanktionsprövning, skatteprocessen och skattebrottslagen, 8 juni
Designrätt – de överlappande skydden 14 juni

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18