Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Skärpningen i Västra Götaland görs för att stoppa den ökande smittspridningen av covid-19.

Läs mer på www.vgregion.se/covid-19

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Publicerad:

Syftet med bidraget är att ge stöd till större kliniska studier som är motiverade av hälso-­ och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient-­ och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Bidraget gör det möjligt för en större konstellation av forskare inom akademi och landsting/regioner att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Sammanfattning

Typ av bidrag                                     Bidrag till forskningsmiljö.
Område                                               Klinisk behandlingsforskning.
Söks av                                                Enskild forskare.
Medverkande forskare                     Inga för skissansökan.
Bidragstid                                           3 år.
Bidragsbelopp                                   Max belopp per bidrag är totalt 20 milj kr.
Budgetram för utlysningen            Totalt har 168 miljoner kronor för en
                                                              treårsperiod avsatts för denna   
                                                              utlysning.                                                     
Utlysningen stänger                         21 februari 2017 (kl. 14.00).
Bidragsbeslutet publiceras             Senast i början av december 2017.
Bidragsperioden startar                  Januari 2018.

Skissansökan

Ansökan om bidrag inom klinisk behandlingsforskning görs i ett tvåstegsförfarande. Först lämnar du som sökande in en skissansökan för bedömning. De sökande som får sin skissansökan godkänd får sedan lämna in en fullständig ansökan.

I skissansökan ska tonvikten läggas på forskningsfrågeställningen och den förväntade patientnyttan och samhällsnyttan. Studiedesign, metod och material ska beskrivas så tydligt att projektidéns genomförbarhet kan bedömas. Det får inte finnas större avvikelser mellan skiss- och fullständig ansökan avseende forskningsplan eller budget. För mer information om skillnaderna mellan skissansökan och fullständig ansökan, se nedan under rubriken Vad händer sedan.

Läs mer om bidrag som beviljats tidigare år

Publicerad: