Beviljade medel från lokala FoU-rådet Fyrbodal

FoU-enheten gratulerar de 20 som fått beviljade ansökningar till ordinarie projektmedel. 

VGFOUFBD-602691

Minna Johansson, Herrestads vårdcentral

Screening för bukaortaaneurysm – effekt på aneurysmrelaterad mortalitet av det svenska screeningprogrammet

 

VGFOUFBD-604961

Sofia Johannesson, Närhälsan Uddevalla rehabmottagning

Tolv-årsuppföljning av patienter med långvarig generaliserad smärta eller fibromyalgi inom primärvård i Göteborg, Alingsås och Uddevalla.

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18