Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ansökan om forskningstid VT 2020

Denna möjlighet vänder sig till dig som behöver vara ledig från din ordinarie tjänst för att ägna dig heltid åt din forskning under våren 2020. Ansökan gäller doktorander såväl som andra forskningsaktiva. De doktorander som är i slutskedet av sina studier och planerar att examineras under 2020 kommer att prioriteras.

Vi erbjuder 2-6 veckors lön under förutsättning att Din arbetsgivare eller annan finansiär (t ex andra forskningsmedel) finansierar motsvarande tid. D v s 2 veckor annan finansierad ledighet ger 2 veckors FoU-enhets finansierad ledighet. Den slutgiltiga tilldelningen bestäms av antalet sökande.
Befinner Du Dig i ett intensivt skede i Din forskning, t ex disputation närmar sig och du behöver längre sammanhängande tid finns möjlighet att söka för längre period än 6 v, men förutsättningarna är detsamma, d v s att din arbetsgivare eller annan finansiär (t ex andra forskningsmedel) finansierar motsvarande tid.

För att kunna söka ska du 

A

-  Kunna uppvisa annan finansiering för motsvarande tid
-  Ha Din verksamhetschefs medgivande att söka ledighet
-  Kunna ta ut ledigheten under våren 2020

B

-  Vara inskriven vid högskola/universitet med avsikt att avlägga doktors-,
    licentiatexamen

eller  

-  Planera en studie med vetenskaplig ansats eller slutföra redan påbörjad studie
-  Skriva en artikel med redan insamlat material med avsikt att publicera den i
    en referee granskad tidskrift
-  Skriva ett abstract eller poster till nationell/internationell konferens

Du kan inte söka medel för

-  att genomförande av kvalitetsarbete inom den egna verksamheten
-  att genomföra obligatoriskt utvecklingsarbete för ST-läkare

För dig som fick lönemedel beviljade från FoU-enheten under senaste året gäller dessutom att en rapport ska bifogas om hur långt arbetet har framskridit. Rapporten ska även vara undertecknad av din handledare om du är doktorand.

Ansökan som saknar uppgift om annan finansiering eller underskrift av verksamhetschef kommer inte att behandlas.

Ansökningsperioden pågår fram till 2019-10-25

Kontaktperson:  Professor Jüri Kartus, FoU-chef
                              Professor Ninni Sernert, forskningsledare

Ansökan om ledighet för forskning

Senast uppdaterad: 2019-09-30 13:36