Anna-karin Olsson har två posterpresentationer på Arbetsterapiforum 10-11 maj i Malmö