Adlerbertska stipendier läsåret 2017/18

STIPENDIENÄMNDEN VID  GÖTEBORGS UNIVERSITET

Härmed ledigförklaras stipendier ur Adlerbertska Stipendiestiftelsen, Adlerbertska Studentbostadsstiftelsen, Adlerbertska Premiestiftelsen och Adlerbertska Elevbostadsstiftelsen för läsåret 2017/18.Stipendierna kan sökas av studenter vid Göteborgs universitet på grundnivå/avancerad nivå eller studerande på forskarutbildningsnivå. För studenter på grundnivå/ avancerad nivå gäller att den är behörig att söka som vid ansökningstillfället har bedrivit studier (hel- eller halvfart) under minst två terminer samt förvärvat minst 30 högskolepoäng vid Göteborgs universitet. För studerande på forskarutbildningsnivå gäller att den är behörig att söka som vid ansökningstillfället är registrerad som forskarstuderande vid Göteborgs universitet.

En studerande kan under studietiden vid Göteborgs universitet erhålla ett stipendium per utbildningsnivå, alltså maximalt tre stycken Adlerbertska stipendier. Stipendiebeloppet är f.n. 15 000 kr för studenter på grundnivå/avancerad nivå och 20 000 kr för forskarstuderande. 

Adlerbertska stipendier utdelas med prioritet för resor. Det går att söka för två olika resor i en ansökan förutsatt att den första resans kostnader understiger aktuellt stipendiebelopp. Det finns också ett mindre antal stipendier ur bostadsstiftelserna vilka utdelas som bidrag till boendekostnad i Göteborg under studietiden. Bostadsstipendier kan endast sökas av studenter på grundnivå/avancerad nivå. Ansökan om rese- och bostadsstipendium görs i samma ansökningsformulär. Till ansökan om stipendium för boendekostnad skall folkbokföringsbevis samt kopia av hyreskontrakt skickas in tillsammans med pappersansökan.  

Ansökan om Adlerbertska stipendier görs i universitetets webbaserade ansökningssystem för stipendier. Efter att ansökan skickats in digitalt och fått status ”Inskickad” i systemet skall den skrivas ut och undertecknas av den sökande. För forskarstuderande gäller att ansökan också skall vara undertecknad av handledare/prefekt.  Endast enansökan per person kommer att behandlas, skickas fler ansökningar in är det den sist inskickade som beaktas.  

Pappersansökan skall ha inkommit till Göteborgs universitet senast fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag. Adress: Stipendienämnden, Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg. Märk kuvertet 'Adl Stip'.  Sista ansökningsdag är torsdag 30 juni 2017.

Mer information och länk till ansökningssystemet finns på webbadress: http://www.gu.se/forskning/stipendier/gustipendier/adlerbertska-stipendier

                                 

 

  

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18