Springer

Här hittar du e-böcker som täcker ett antal olika medicinska områden.

Direktlänk: Springer
Språk: Engelska
Format: EBUP, PDF, HTML
Lånetid: Obegränsad
Åtkomst inom VGR:s nätverk: Direkt via Springers webbsida ovan utan inloggning.
Extern åtkomst: Inloggning via proxy med VGR-id och samma lösenord som till jobbmejlen.
Övriga krav/förutsättningar: Adobe Digital Editions för att ladda ned e-böcker som EPUB i datorn, Bluefire Reader för att ladda ned dem som EPUB eller PDF på mobil eller surfplatta. Båda dessa tjänster kräver att du har ett Adobe ID. (Läs hur du skaffar tjänsterna och ett Adobe ID under "Förberedelser" nedan) 
Utskrift/kopiering: Böckerna går att ladda ner som PDF i sin helhet, men av upphovsrättsliga skäl är det endast tillåtet att skriva ut och kopiera mindre delar av dem.
   

Det första steget behöver samtliga personer genomföra. Därefter följer du de instruktioner som gäller för den enhet till vilken du har tänkt ladda ner böckerna.

 1. Skaffa ett Adobe ID genom att följa länken och registrera dig.

För datorer

 1. Ladda ner programmet Adobe Digital Editions. På VGR:s datorer ska detta program redan finnas. Saknas det, ring VGR IT (010-473 71 00).
 2. Koppla ihop ditt Adobe ID med Adobe Digital Editions genom att starta det sistnämnda programmet. Efter godkännande av licensvillkor får du fylla i ditt Adobe ID.
 3. Klart!

För mobila enheter (mobil, surfplatta)

 1. Ladda ner appen Bluefire Reader.
 2. Koppla ihop ditt Adobe ID med Bluefire Reader genom att öppna appen, välja ”Info” - ”Accounts” och fylla i ditt Adobe ID.
 3. Klart!

Om du har hittat boken i Libris:

 1. Klicka på länken "Läs hela". Ett nytt fönster öppnas och du ombeds logga in i proxyn.
 2. Logga in med ditt VGR-id och ditt lösenord till jobbmailen
 3. Bokens innehållsförteckning öppnas. Du kan välja om du vill läsa enstaka kapitel eller hela boken på en gång. Om du vill läsa hela boken kan du välja om du vill ha boken som EPUB eller som PDF ("Download book" ovanför innehållsförteckningen). Enstaka kapitel kan du endast ladda ned som PDF eller läsa direkt i webbläsaren

Om du har hittat boken direkt i Springer:

 1. Klicka på boken.
 2. Bokens innehållsförteckning öppnas. Du kan välja om du vill läsa enstaka kapitel eller hela boken på en gång. Om du vill läsa hela boken kan du välja om du vill ha boken som EPUB eller som PDF ("Download book" ovanför innehållsförteckningen). Enstaka kapitel kan du endast ladda ned som PDF eller läsa direkt i webbläsaren.

Kontakt

Telefon: 010-435 69 40
Telefontid mån-tors kl. 09.00-12.30

E-post: biblioteket.nu@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2019-02-13 08:27