Elib

I Elib hittar du e-böcker inom hälso- och sjukvård samt administration. Det finns även ett antal ljudböcker inom dessa ämnen som du kan låna.

Direktlänk: Elib
Språk: Svenska
Format: EPUB, ljudbok
Lånetid: 28 dagar
Åtkomst inom VGR:s nätverk: Inloggning i Elib med VGR-id och bibliotekslösenord. Observera att du måste vara låntagare hos NU-biblioteket för att kunna använda tjänsten.
Extern åtkomst: På samma sätt som inom VGR:s nätverk.
Övriga krav/förutsättningar: Adobe Digital Editions för att ladda ner e-böcker på datorn, Bluefire Reader för att ladda ned dem på mobil eller surfplatta. Båda dessa tjänster kräver att du har ett Adobe ID. (Läs hur du skaffar tjänsterna och ett Adobe ID under "Förberedelser" nedan.)
Utskrift/kopiering: Är inte möjlig för Elibs böcker.
   

De första två stegen behöver samtliga personer genomföra. Därefter följer du de instruktioner som gäller för den enhet till vilken du har tänkt ladda ner böckerna.

 1. Bli låntagare. Observera att det kan ta upp till ett dygn efter att du får bekräftelse på att du är låntagare hos NU-biblioteket innan du kan använda dina inloggningsuppgifter för att låna böcker i Elib.
 2. Skaffa ett Adobe ID genom att följa länken och registrera dig.

För datorer

 1. Ladda ner programmet Adobe Digital Editions. På VGR:s datorer ska detta program redan finnas. Saknas det, ring VGR IT (010-473 71 00).
 2. Koppla ihop ditt Adobe ID med Adobe Digital Editions genom att starta det sistnämnda programmet. Efter godkännande av licensvillkor får du fylla i ditt Adobe ID.
 3. Klart!

För mobila enheter (mobil, surfplatta)

 1. Ladda ner appen Bluefire Reader.
 2. Koppla ihop ditt Adobe ID med Bluefire Reader genom att öppna appen, välja ”Info” - ”Accounts” och fylla i ditt Adobe ID.
 3. Klart!

Gå direkt till steg 2 om du har hittat boken i Libris och följt länken därifrån till Elib.

 1. Gå till Elib och sök efter en bok du är intresserad av. Klicka på boken.
 2. Välj "Logga in för att låna". (Om du sitter vid en mobil enhet kan du behövar scrolla ner för att hitta knappen.)
 3. Logga in med ditt VGR-id och bibliotekslösenord.
 4. Välj "låna" och sedan "ladda ner". Sitter du vid en dator hämtas boken och öppnas i Adobe Digital Editions, medan den öppnas i Bluefire Reader på en mobil enhet.

Om boken inte öppnas automatiskt eller ger dig valet ”öppna med” så öppnar du istället den nedladdade filen (URLLink). Sitter du vid en dator öppnas boken då i Adobe Digital Editions och vid en mobil enhet i Bluefire Reader.

Omlån i Elib sker efter att en boks lånetid har gått ut. Du loggar då in i Elib och lånar boken på samma sätt som förra gången (om du inte minns hur du gjorde följer du instruktionerna under "Låna böcker i Elib").

Kontakt

Telefon: 010-435 69 40
Telefontid mån-tors klockan 09.00-12.30

E-post: biblioteket.nu@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-08-21 13:31