ClinicalKey

I den medicinska söktjänsten ClinicalKey hittar du e-böcker och tidskrifter med klinisk inriktning, samt bilder, filmer, läkemedelsinformation och  patientinformation. Allt är i fulltext.

Direktlänk: www.clinicalkey.com
Språk: Engelska
Format: HTML, PDF
Lånetid: Obegränsad
Åtkomst inom VGR:s nätverk: Direkt via ClinicalKeys webbsida utan inloggning.
Extern åtkomst: På webben eller i appen med ett ClinicalKey-konto som du skapar inom VGR:s nätverk.
Övriga krav/förutsättningar: Inga
Utskrift/kopiering: Bokkapitlen går att ladda ner som PDF, men av upphovsrättsliga skäl är det endast tillåtet att ladda ner en mindre del av e-boken åt gången. Observera att du måste vara inloggad för att kunna ladda ner kapitel, även inom VGR:s nätverk.
   
 1. Gå till www.clinicalkey.com när du sitter vid en dator som är ansluten till VGR:s nätverk.
 2. Klicka på "Register" uppe till höger. Registrera dig med din VGR-mail.
 3. Gå till din jobbmail och klicka på den aktiveringslänk du har fått. Observera att du måste klicka på länken inom 60 minuter, därefter förlorar den sin giltighet.

Du har nu åtkomst till ClinicalKey utanför VGR och i mobila enheter i 180 dagar. Varje gång du loggar in på ditt ClinicalKey-konto på en VGR-dator förlängs din fjärråtkomst med 180 dagar. Gör det därför gärna till en vana att logga in med jämna mellanrum.

 1. Gå till www.clinicalkey.com. Om du sitter vid en dator utanför VGR:s nätverk loggar du därefter in med ditt ClinicalKey-konto (läs ovan hur du gör för att skapa ett). Sitter du inom VGR behöver du inte göra något.
 2. Klicka på "Books" under "Browse".
 3. Sök på en titel eller filtrera titlarna alfabetiskt eller efter specialitet.
 4. Välj en bok som intresserar dig och börja läs. I ClinicalKey laddar du inte ner böcker, utan läser kapitel för kapitel direkt i webbläsaren. Det är tillåtet att ladda ner enstaka kapitel som PDF:er (klicka på kapitlet och välj PDF-symbolen bredvid rubriken), men inte en hel bok. Du måste vara inloggad för att ladda ner kapitel, även inom VGR.
 1. Ladda ner appen ClinicalKey.
 2. Logga in med ditt ClinicalKey-konto (läs ovan hur du gör för att skapa ett).
 3. Sök efter önskad titel. På samma sätt som på webben går det att filtrera alfabetiskt eller efter specialitet. För att göra detta klickar du på den dolda menyn uppe till vänster (tre streck) och väljer "Browse" - "Books".
 4. Tryck på den bok du är intresserd av. Du läser direkt i appen, kapitel för kapitel. Det finns ingen möjlighet att öppna kapitlen som PDF, men det går att ladda ned och öppna dem i en läsapp som t.ex. Bluefire Reader eller iBooks (klicka här och läs under "Förberedelser" hur du gör för att ladda ner Bluefire Reader). Observera att det inte heller i appen är tillåtet att ladda ner mer än mindre delar av en bok. 

Kontakt

Telefon: 010-435 69 40
Telefontid mån-tors kl. 09.00-12.30

E-post: biblioteket.nu@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-05-15 11:30