Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Susann, biomedicinsk analytiker

Susann Schugk är biomedicinsk analytiker på laboratoriemedicin

Mina arbetsuppgifter som biomedicinsk analytiker består till stor del av upparbetning och analys av patientprover – framförallt blod men även andra kroppsvätskor. På klinisk kemi, där jag jobbar, undersöker vi bland annat blodbilden på normala contra abnormala celler som kan förekomma vid olika former av sjukdomar, exempelvis infektioner och blodcancer (leukemier). Vi mäter blodets koagulationsförmåga, infektionsmarkörer, elektrolyter, enzymaktivitet med mera. Sammanlagt har vi mer än ett hundratal olika analyser på hela labbet.

Även provtagning på vuxna och barn ingår i arbetet. På jourtid utför jag akuta blodgrupperingar och antikroppsscreen och lämnar ut blodkomponenter för transfusion. Jag analyserar även akuta prover på influensa- och magsjukevirus.

Ett meningsfullt jobb med många valmöjligheter

Jag känner att mitt arbete är väldigt meningsfullt. Korrekta provsvar har stor betydelse för patienten och för hela vårdförloppet. Diagnosen ställs till stor del baserad på labbsvaren, behandlingen inleds och behandlingsresultat följs upp.

Arbetsuppgifterna är väldigt blandade och mångsidiga, allt ifrån granskning av preparat i mikroskopet över service på analysapparater till provtagning på patienter. Som biomedicinsk analytiker har man en generell kunskap om ett stort antal analyser och vill man så kan man även specialisera sig inom ett visst diagnostiskt område. Valmöjligheterna är många!

Man blir aldrig fullärd som biomedicinsk analytiker eftersom den medicinska och tekniska utvecklingen ständigt pågår och nya analyser och metoder utvecklas.

Granskning av preparat i mikroskop är favoritsysslan

Min personliga favoritsyssla är att granska preparat i mikroskopet. Det kan exempelvis handla om immunförsvarets celler i blodet och ryggmärgsvätska men även om celler och kristaller i urin, malariaparasiter i blodet eller spermier för utredning av infertilitet.

Som tur är tycker alla vi anställda som arbetar på labb om olika områden och har olika specialiseringar så att vi samarbetar och komplettera varandra med vår kompetens. Allt för att få med alla ”pusselbitar” för att lämna säkra och omfattande provsvar!

Valet att bli biomedicinsk analytiker

Jag blev biomedicinsk analytiker av en lycklig slump. Jag läste naturvetenskapliga basåret på Göteborgs universitet och fick platsgaranti till Biomedicinska analytikerprogrammet. Efter första året kunde man välja inriktning – laboratorievetenskap eller klinisk fysiologi. Från början ville jag jobba med det sistnämnda men efter ett sommarvikariat på labbet på Uddevalla sjukhus och alla fina intryck som jag fick där blev jag helt såld på laboratorievetenskap och framförallt hematologi. Jag är jätteglad över mitt yrkesval än idag och skulle inte vilja arbeta med något annat.

Ett arbetspass som biomedicinsk analytiker

Arbetet är omväxlingsrikt och varje dag spännande på nytt. Inte bara vad gäller arbetsuppgifterna utan även beroende på vilken tid på dygnet man jobbar. På morgonen kan jag till exempel göra service på analysapparaten, på eftermiddagen rusar transporterna med proverna från primärvården in och vi analyserar och lämnar ut tusentals provsvar fram till kvällen. Jour-och nattetid är vi färre personal och tar främst hand om akuta prover, men sköter också om en del av transfusionsmedicin och mikrobiologi samt utför läkemedelsanalyser. 

Samarbete med andra professioner

På labbet är vi förutom biomedicinska analytiker även kemister, labbläkare, undersköterskor, sekreterare och en kvalitetssamordnare. På sjukhuset och i primärvården har vi mycket kontakt med sjuksköterskor och läkare, där svarar på frågor vad gäller analyser och provtagningsanvisningar. Våra labbinstruktörer gör ett jätteviktigt jobb där, med avseende på utbildning och informationsspridning mellan labb och våra kunder på sjukhuset och inom primärvården. 

Eftersom alla professioner kan sin del och samarbetar väl resulterar det i den största nyttan för patienten, vilket ju ändå vårt viktigaste mål.

Goda utvecklingsmöjligheter och familjär stämning

Redan under utbildningen praktiserade jag inom NU-sjukvården. Jag har alltid stortrivts på arbetsplatsen och viktigast av allt med arbetskamraterna! Här finns olika discipliner inom laboratoriemedicin, goda utvecklingsmöjligheter och samtidigt en familjär stämning inom arbetslaget.

Under en kort period var jag anställd på privat labb men bestämde mig för att återvända till NU-sjukvården. 


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32