Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Läs till specialistsjuksköterska

Vill du komma vidare i ditt yrke som sjuksköterska? Då finns möjlighet att läsa vidare till specialistsjuksköterska. Du studerar på helfart eller kombinerar kliniskt arbete med studier.

Det är din chef som beviljar studieledighet. Det finns möjlighet till ersättning under studieperioden. Ett visst antal platser kan behålla full lön under studietiden och ett antal kan erhålla ett utbildningsbidrag.

Inriktningar

Du kan välja att utbilda inom följande specialiteter:

 • Ambulanssjukvård
 • Anestesisjukvård
 • Intensivvård
 • Operationssjukvård
 • Ambulanssjukvård
 • Kirurgisk vård
 • Medicinsk vård
 • Onkologisk vård
 • Hälso-­ och sjukvård för barn och ungdomar
 • Palliativ vård
 • Psykiatrisk vård
 • Vård av äldre
 • Ytterligare en inriktning är öppen och beslutas av varje enskilt lärosäte, såsom diabetessjukvård och hjärtsjukvård (se studera.nu)

Härutöver finns också utbildning på avancerad nivå till barnmorska.

Studera.nu

Utbildningsbefattning

Det finns möjlighet att utbilda sig med bibehållen lön, så kallad utbildningsbefattning, där NU-sjukvården får medel från VGR. Grunden är att du arbetar på halvtid och studerar på halvtid med bibehållen lön under två år. Några av programmen innebär studier på helfart. 

Inför höstterminen 2019 var det möjligt att söka utbildningsbefattning till följande specialiteter: 

 • Barn- och ungdomssjukvård
 • Barnmorska
 • Intensivvård (Nyhet på Högskolan Väst i Trollhättan)
 • Operationssjukvård
 • Psykiatri

Villkor och instruktion för ansökan (datum varierar från år till år)

För att söka en utbildningsbefattning behöver du göra följande:

1. Skicka in din ansökan till specialistsjuksköterskeutbildningen via www.antagning.se.

2. Du skickar även in en ansökan om utbildningsbefattning via rekryteringssystemet Varbi. På sidan "Personligt brev" ska du redogöra för varför du har sökt det aktuella specialistsjuksköterskeprogrammet och andra uppgifter som du anser vara värdefulla för beslutet om du ska beviljas en utbildningsbefattning. Här bifogar du sedan ditt antagningsbesked.

3. Informera din chef om att du har sökt utbildning och utbildningsbefattning.

4. Komplettera din ansökan i Varbi med ditt antagningsbesked.

5. Informera din chef om att du kommit in på utbildningen och eventuellt kommer att påbörja studier och från vilket datum. 

Utbildningsbidrag 

Utöver utbildningsbefattning kan man erhålla NU-sjukvårdens utbildningsbidrag där samtliga specialistutbildningar ingår.

Du som är intresserad lämnar själv in en anmälan till respektive högskoleutbildning. Respektive chef godkänner studierna och gör urval på sin enhet utifrån kompetensförsörjningsplan.

Senast uppdaterad: 2016-07-18 09:00