Ortopedi

Välkommen till ortopedkliniken, NU-sjukvården

Vi är en stor länsklinik för ortopedi och är fördelade på Uddevalla sjukhus (elektiv ortopedi) och NÄL (trauma, frakturkirurgi). Vi är en av de större klinikerna i Sverige och med ett stort genomflöde av patienter. Vi ombesörjer ett upptagningsområde på ca 270 000. Hos oss behandlas de flesta frakturer bortsett komplexa bäcken- och ryggfrakturer. Vi är ungefär 40 läkare anställda på kliniken.

Er placering hos oss är kort, trots att vi är den opererande specialiteten med enskilt störst volym (över 25 % av alla operationer). Förvänta er därför att det blir tre intensiva veckor där ni förväntas uppnå högt ställda krav på egen medverkan och kunskapsinhämtning!

Ni kommer delta i elektiv ortopedi på Uddevalla sjukhus såsom:

  • Höftproteskirurgi
  • Knäproteskirurgi
  • Ryggkirurgi
  • Dagkirugi (artroskopi, fot/handingrepp etc)

Huvuddelen av er placering utgörs dock av det akuta flödet på NÄL med:

  • Frakturkirurgi
  • Akuttjänstgöring inklusive jour
  • Traumaomhändertagande
  • Avdelningsarbete
  • Remissmottagning (elektiva frågeställningar som vi erbjuder på NÄL i utbildningssyfte)

Klinisk tjänstgöring kommer varvas med undervisning, både kortare föreläsningar samt undersökningsteknik och gipsteknik. Vi försöker nu även ordna med en övernattningsplats på sjukhuset i samband med jour. Man kan då frivilligt även delta i en röntgenrond som börjar 07:45. Vi ber att få återkomma med mer information om detta i samband med er placering hos oss.

Under placeringen förväntas ni även, gruppvis, arbeta med en fördjupningsfråga utöver målbeskrivningen. Denna tilldelas er första dag på er placering och presenteras för gruppen i samband med duggan under den tredje veckan.

Emma Wallwork
emma.wallwork@vgregion.se

010-435 37 37
010-435 39 73

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34