Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

AT-information till primärvården

Här finns information till ansvariga för AT i primärvården.

AT-agenda

Agenda 2019

Att göra AT i primärvården

Välkommen till primärvården Fyrbodal.

Vår ambition under din placering i primärvården är att hjälpa dig att genomgå en mognadsprocess där kliniska och teoretiska kunskaper till slut blommar ut till en självständigt reflekterande och agerande kollega väl redo att axla ansvaret det innebär att vara legitimerad läkare. Dessutom hoppas vi också att du skall få en glimt av den arbetsglädje det många gånger innebär att vara specialist i allmänmedicin.

För att stötta dig och din handledare har vi utvecklat ett PM för AT i primärvården Fyrbodal som ger dig en bra bas för att tidigt strukturera din tjänstgöring:
PM för AT i primärvården Fyrbodal

Varje AT-block är knutet till ett av två geografiska primärvårdsområden (PVO). PVO 1 utgörs av Dalsland och Norra Bohuslän. PVO 2 Göta-Älvdalen och Uddevalla. Av ditt förordnande framgår på vilken vårdcentral du är placerad. För de vårdcentraler som tillhör PVO 1 utgår ett rekryteringstillägg på 2500 kr/månad (Munkedal undantaget). Tillkommer gör också Brålanda och Lilla Edet i PVO 2. Byte sker endast undantagsvis och främst inom samma PVO, efter beslut av SR (studierektor) i PV (primärvården). Grunden är att AT vid anställningen accepterat den tjänst som erbjudits, inklusive den vårdcentralsplacering som är knuten till respektive tjänst. AT är en viktig resurs som är skattefinansierad och därmed skall fördelas geografiskt lika i vårt område och mellan privata och offentliga utförare.

I början av din sjukhusplacering får du ett välkomstmail med uppgift om när du börjar och vem du skall söka kontakt med på vårdcentralen för diskussion om schema, handledning, ledigheter etc. 
Under din vårdcentralsplacering får du redan första dagen träffa din handledare. Varje vecka avsätts en eftermiddag för självstudier där 1 timmas schemalagd handledning ingår. Majoriteten av alla våra handledare har gått handledarutbildning och vi arbetar aktivt med fortbildning för våra handledare. Tanken med att göra AT i primärvården är att du skall få en inblick i det som kännetecknar allmänmedicin; kontinuitet, hushålla med resurser, det goda mötet, föreningen av individ och generalistperspektivet, helhetsperspektiv. Förhoppningen är att din tjänstgöring också skall innehålla en rejäl mix av akuta och bokade patienter och att du under din 6 månaders period får en god kännedom om hur de stora folksjukdomarna handläggs inom primärvården.

Under primärvårsplaceringen träffas samtliga AT en heldag i månaden tillsammans med AT-studierektorn, för  sk AT-läkarmöten. Träffarna sker på primärvårdens FOU-enhet i Vänersborg. Syftet med samlingarna är dels att diskutera olika allmänmedicinska ämnen, dels att ge utrymme för dialog kring frågor i läkaryrket som ofta dyker upp när man tjänstgjort en tid. Exempel på sådana ämnen är; patientsäkerhet, vad händer när jag gör fel, etik, läkarrollen, konflikthantering. En annan viktig funktion för träffarna är att studierektorn får feedback från AT-doktorerna hur tjänstgöringen fungerar.  Datumen för träffarna mailas ut halvårsvis samt återfinns i kalendariet på AT-webben. Ni blir bjudna på fika, vill ni ha fika vill jag att ni anmäler er senast tisdag samma vecka för att vi vet hur många fika vi skall beställa. Anmälan görs till: birgitta.albinsson@vgregion.se

Tidigare gick samtliga AT i primärvården regelbundet jour kvällstid. Idag går endast AT med placering i Göta-Älvdalen(Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet) jour ett par vardagskvällar i månaden samt någon helgjour.

Läshänvisningar: Steinar Hunskår: Allmänmedicin och Läkemedelsboken

Välkommen att göra AT i primärvården Fyrbodal!

Senast uppdaterad: 2019-05-13 09:02