Chefkarriär

Kanske är du nyfiken på att leda andra och att ta steget från medarbetare till chef? Som ny chef i NU-sjukvården får du en trygg start genom vår specialframtagna utbildning Ny chef. Utbildningen ger deltagarna en grundläggande förståelse för, och insikt i vad rollen som chef innebär samt träning i de färdigheter som krävs för att utöva ett chefs- och ledarskap i enlighet med de förväntningar som NU-sjukvården och Västra Götalandsregionen har. NU-sjukvårdens utbildning kan du därefter komplettera och bygga på med fler utbildningar, bland de som erbjuds av Västra Götalandsregionen på regional nivå.

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37