Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Videosamtal med barnmorska inför förlossning

Under våren 2023 görs en pilotstudie för att möta gravida kvinnors behov av information och stöd när förlossningen närmar sig.

För att ansluta till drop-in tider med barnmorska inför förlossning gör följande val i appen Mitt Vårdmöte:

 1. Välj Sjukhus och specialistvård
 2. välj NU-sjukvården
 3. välj Barnmorska förlossning

Träffa oss i appen

Information in English

När förlossningen närmar sig kan det vara svårt att veta när det är dags att ringa eller åka till förlossningsavdelningen.

Via VGR e-tjänsten ”Mitt vårdmöte” kan du få råd och stöd flera gånger per dag av en barnmorska på NÄL:s förlossningsavdelning. 
Barnmorskan finns tillgänglig via videosamtal (eller bara röstsamtal) måndag-söndag kl.08:00-09:00, 13:00-14:00, 18:00-19:00 och 23:00-24:00.
Den digitala mottagningen öppnar vid de exakta klockslagen och då kan du logga in. 

För att ha ett videosamtal via appen Mitt vårdmöte, identifierar du dig med hjälp av bank-id eller annat elektroniskt id. 
Du väljer själv om du vill starta video eller enbart ha samtal utan bild.

Om du inte kommer fram i Mitt vårdmöte under öppettiderna, eller vid akut behov, ring förlossningsavdelningen på telefon: 010- 435 03 60.

Vem kan delta

Förstagångs- och omföderskor över 18 år som är i graviditetsvecka 37+0 till 40+6 som har en normal graviditet. 
Du ska förstå svenska eller engelska. Din partner eller närstående kan vara med vid videosamtalet.  

I pilotprojektet kan inte du delta som har

 • gått över graviditetsvecka 40+6 då du efter graviditetsvecka 41+ får erbjudande om ställningstagande till igångsättning på förlossningen
 • tydlig vattenavgång, då det görs dagliga kontroller på NÄL
 • genomgått kejsarsnitt, har någon kronisk sjukdom, till exempel diabetes, högt blodtryck eller psykiatrisk sjukdom som behandlas inom psykiatrin, då du hellre ska ta direktkontakt med förlossningen.

På NU-sjukvårdens sida om digitala vårdmöten finns information om hur du använder appen och loggar in för att ha ett vårdmöte.

Digitala vårdmöten

För att ansluta till drop-in tider med barnmorska inför förlossning gör följande val i apppen:

 1. Välj Sjukhus och specialistvård
 2. välj NU-sjukvården
 3. välj Barnmorska förlossning

Användarstöd om appen "Mitt vårdmöte" (sv)

User support for the app "Mitt vårdmöte" (eng)

 

 I PDF-dokumentet nedan kan du läsa mer om DiVLa studien.

Info om forskningsstudie DiVLa.pdf

Video call with a midwife before labour 

In the spring of 2023, a pilot study will be conducted to meet pregnant women's need for information and support while waiting to go to the labour ward.

About the study

When it begins to feel like the labour is starting, it can be difficult to know when it's time to call or go to the labour ward.

Via the VGR e-service "Mitt vårdmöte" you can get advice and support several times a day from a midwife at NÄL's labour ward.

The midwife is available via video call or voice call Monday-Sunday at 08:00-09:00, 14:00-15:00, 18:00-19:00 and 23:00-24:00.

To have a video call via the “Mitt vårdmöte” app, you identify yourself using your bank ID or other electronic ID.

You choose whether you want to start a video or only have a voice call.

Who can participate

First-time and subsequent pregnant women over 18 years who are in pregnancy week 37+0 to 40+6 and have a normal pregnancy.

You need to understand Swedish or English. Your partner or other birth companion can join the video calls.

Who can not participate?

In this pilot project, women can not participate who have

 • underwent a caesarean section
 • any chronic illness, such as diabetes, high blood pressure, or a psychiatric illness that is being medicated
 • breaking of the waters, as daily checks are made at NÄL
 • passed 40+6 weeks of pregnancy once after 41+ weeks of pregnancy, you will receive an offer to have an induction of your labour.
Senast uppdaterad: 2023-04-13 11:22