Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avdelning 55 - akut ortopedisk specialistvård

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - söndag
15:00 - 18:00

Växeltelefon

Besökstider

måndag - fredag
16:00 - 19:00
lördag - söndag
13:00 - 19:00

Besöksadress

Lärketorpsvägen 20
461 73 Trollhättan

Avdelning 55 är en ortopedisk vårdavdelning med 24 akuta vårdplatser. Vi har direktintag från akuten samt andra sjukhus dygnet runt, och intaget omfattar alla ortopediska diagnosgrupper. Med Ortopediska skador menas skador på skelettet. Vanliga ortopediska diagnoser är diskbråck, kotfrakturer, överarmsfrakturer, axelskador, höftfrakturer, fotledsfrakturer och handledsfrakturer. Till oss kommer du om råkat ut för en skelettskada och behöver tillfällig smärtlindring eller behöver opereras.

Din vistelse hos oss

Hos oss omhändertas du av ett team av olika professioner. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter arbetar i team för att ge dig bästa tänkbara omhändertagande.

Före operation

Innan operation får du hjälp med att duscha med en desinfektionstvål för att minska risken för infektioner. Du får äta och dricka fram till 6 timmar innan operation, därefter ersätts mat och dryck av ett "dropp" intravenöst.

Efter operation

Personalen som omhändertar dig ser till att du blir adekvat smärtlindrad och hjälper dig att komma igång efter operationen. Det är viktigt att du mobiliseras tidigt efter operation, men observera att du kort efter operation kan ha lite sämre styrka och balans. Använd därför de hjälpmedel som tillhandahålls på avdelningen. Du får ett individuellt mobiliseringsprogram med stöd av sjukgymnast och arbetsterapeut.

Inför hemgång

På avdelning 55 arbetar vi enligt en modell där målsättningen är att hålla kvar dig så lite som möjligt på sjukhuset. Tidig hemgång efter operation leder till färre komplikationer, vilket är varför vi strävar efter att så snart som möjligt göra dig redo för hemfärd. Innan du är helt återställd efter operation kan du behöva hjälp i hemmet av din kommun samt tillgång till hjälpmedel. Målsättningen är att du skall kunna klara dig i ditt hem, med eller utan hjälpmedel.

Om du bedömer att du är i behov av hjälp för att klara dig i hemmet, efter vårdtiden på sjukhuset, så behövs en vårdplanering. En vårdplanering innebär att sjuksköterskan på avdelningen kontaktar kommunen för planering av vård i hemmet.

Ta gärna en dialog med dina anhöriga om din hemsituation så att de är förberedda på behov som kan uppstå när du kommer hem.

Ansvariga för avdelningen

Marcus Därnemyr, vårdenhetschef
010-435 05 51
marcus.darnemyr@vgregion.se

OBS! E-post bör inte användas för kommunikation som handlar om patientärenden. E-post som skickas till NU-sjukvården diarieförs och blir allmän handling, och kan komma att begäras ut med hänvisning till offentlighetsprincipen.


Senast uppdaterad: 2022-08-09 11:35