uiqt|wBqvnwui{|mz5v}H%vozmoqwv5{mqvnwui{|mz5v}H%vozmoqwv5{muiqt|wBv}{r}s%v5siv{tqH%vozmoqwv5{mv}{r}s%v5siv{tqH%vozmoqwv5{m