Synpunkter på vården?/Patientvägledare

Med din hjälp vill vi bli bättre!

  • Vill du tala om något du är särskilt nöjd med i vården?
  • Har du förslag till hur vi kan förbättra sjukhusets rutiner eller service?
  • Är du missnöjd med vården, bemötandet eller informationen?

Du är alltid välkommen att vända dig till personalen på den aktuella mottagningen eller avdelningen med dina synpunkter. De är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. 

Patientvägledarna är dina kontaktpersoner i NU-sjukvården

Samtliga kliniker i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården. Vi tar oss an ditt ärende utan dröjsmål och arbetar med systematisk uppföljning och dokumentation utifrån fastställda rutiner.

Kontakta växeln, så kopplar de dig vidare till rätt person:

Tel: 010-435 00 00

Ovanstående telefonnummer gäller för samtliga sjukhus inom NU-sjukvården.


Om vi trots allt inte lyckas reda ut ett problem, har du också möjlighet att vända dig till Patientnämnden i Uddevalla, regionens opartiska instans.

Länk till Patientnämndens kansli

 

uiqt|wBqvnwui{|mz5v}H%vozmoqwv5{mqvnwui{|mz5v}H%vozmoqwv5{muiqt|wBv}{r}s%v5siv{tqH%vozmoqwv5{mv}{r}s%v5siv{tqH%vozmoqwv5{m