Synpunkter på vården?

Med din hjälp vill vi bli bättre!

  • Vill du tala om något du är särskilt nöjd med i vården?
  • Har du förslag till hur vi kan förbättra sjukhusets rutiner eller service?
  • Är du missnöjd med vården, bemötandet eller informationen?

Du är alltid välkommen att vända dig till personalen på den aktuella mottagningen eller avdelningen med dina synpunkter. De är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. 

Patientvägledarna är dina kontaktpersoner

Samtliga kliniker i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården. Vi tar oss an ditt ärende utan dröjsmål och arbetar med systematisk uppföljning och dokumentation utifrån fastställda rutiner.

Vill du prata med någon utanför NU-sjukvården?

Du kan också välja att vända dig till patientnämnden, som är Västra Götalandsregionens opartiska instans för synpunkter på vården.

Patienter kan också välja att göra en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som sedan den 1 juni 2013 är tillsynsmyndighet för den svenska hälso- och sjukvården.

Kontakt

NU-sjukvårdens patientvägledare
(kontaktas via växeln)
010-435 00 00

Patientnämndernas kansli
010-441 20 00 kl. 9-11
 

IVO
010-788 50 00

uiqt|wBxi|qmv|viuvlmvH%vozmoqwv5{mxi|qmv|viuvlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBv}5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{mv}5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&