PION Patientinformation

Pion är en nationell databas med patientinformation dvs information om hälsa och sjukdom som vänder sig till patienter, anhöriga och intresserad allmänhet.

PION kan ses som ett bibliotek där man skaffar sig kunskap om hälsa och sjukdom. PION hänvisar till webbsidor, böcker, broschyrer, filmer etc. Här kan man också få tips om berättelser som förmedlar hur det kan vara att leva med en kronisk sjukdom.

Till webbplatsen PION, länken öppnas i nytt fönster

uiqt|wBqvnwui{|mz5v}H%vozmoqwv5{mqvnwui{|mz5v}H%vozmoqwv5{muiqt|wBv}{r}s%v5siv{tqH%vozmoqwv5{mv}{r}s%v5siv{tqH%vozmoqwv5{m